Make your own free website on Tripod.com
Сталася надзвичайно непересiчна подiя у полiтичному життi України -
Мiнiстерством Юстицiї України 29 вересня зареєстровано нову полiтичну партiю -
УНА (Українську Нацiональну Асамблею)!

 Вiтаємо членiв, прихильникiв органiзацiї i усiх людей доброї волi з черговою реєстрацiєю УНА.

Нагадаємо, що попередня реєстрацiя вiдбулась 29 грудня 1994 року (зауважте - також 29 число!).

Проте пiсля сумновiдомих подiй, що вiдбулись пiд час поховання Святiйшого Патрiарха Всiєї Руси-України Володимира УНА, всупереч усiм законодавчим актам та здоровому глузду було знято з реєстрацiї продажним режимом.