Make your own free website on Tripod.com

ПОСЛАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦIОНАЛЬНОЇ АСАМБЛЕЇ

До Верховної Ради України Мiнiстерством оборони внесений новий проект Закону “Про загальний вiйськовий обов’язок i вiйськову службу”, який пропонує увiковiчнити рекрутчину в Українi. Всi демократичнi країни свiту уже давно вiдмовились вiд комплектування Збройних Сил за призовом. Як показало життя, добровiльна армiя, укомплектована на принципах розумної достатностi, набагато дешевша для платникiв податкiв. Досвiд чеченсько-росiйської вiйни показав, на що “здатна” армiя, укомплектована вiсiмнадцятирiчними юнаками. Сьогоднiшня українська армiя по своїй боєздатностi значно поступається навiть росiйськiй. У Збройних Силах України щорiчно гине через нещаснi випадки до батальйону солдатiв, рота закiнчує життя самогубством, два полки стають калiками. В армiї не вистачає одягу, харчiв, казарми не опалюються. В казармах панує дух дiдiвщини i нестатутних вiдносин. Перед казарменою злочиннiстю пасують як вiйськова прокуратура так i сучаснi “полiтрабочiє”. В українськiй армiї до цього часу зберiгаються формування, де використовується рабська праця - будбати, залiзничнi вiйська, дисциплiнарнi частини.

Призов юнакiв перетворюється у жах для їх сiмей. Вiдловлюють тих, хто не може вiдкупитись або втекти. У вiйськоматах, цьому рудименту сталiнської епохи, широко налагоджений продаж iндульгенцiй (200-700$). Престиж вiйськової служби у суспiльствi дуже низький. Серед молодi вiн не перевищує 4%, хоча 20% молодi пiшла б служити в армiю за грошi i певнi соцiальнi гарантiї. В армiю, як правило, попадають дiти найбiднiших верств населення. Навiть офiцери бояться вiддавати своїх дiтей до вiйська.

Сьогоднi українська армiя має понад 400 генералiв, 80 тис. Старших офiцерiв, 55 тис. Молодших офiцерiв i прапорщикiв, 17 тис. контрактникiв. Цього буде цiлком досить для укомплектування 122-тисячної армiї, якої повнiстю вистачить в сучасних економiчних умовах i враховуючи позаблоковий статус України.

Ми повнiстю усвiдомлюємо складнiсть переходу до професiйної армiї. Генералiтет буде чинити шалений опiр, оскiльки буде значно зменшено кiлькiсть генеральських посад, крiм того, контрактника не можна буде примусити безкоштовно будувати генеральськi дачi, здавати на заробiтки в колгоспи i пiдприємства.

Ми звертаємось до Президента України, Верховної Ради з рекомендацiєю вiдкликати проект цього Закону.

УКРАЇНСЬКIЙ ДЕРЖАВI - НАЦIОНАЛЬНУ ПРОФЕСIЙНУ АРМIЮ